Holisme

Holisme is het makkelijkst uit te leggen in het licht van dualisme. In het dualisme is er sprake van goed en fout, in het holisme is er interesse in hoe het nu met je is. Vanuit interesse en benieuwd zijn naar jezelf, kun je gaan onderzoeken: wat heb ik nodig? Zo ga je van zoeken (buiten jezelf) naar onderzoeken (binnen jezelf). En van afhankelijkheid: 'Jij of iets moet mij gelukkig maken!', naar onafhankelijkheid: 'Wie of wat heb ik nodig om me fijn te voelen?'.

Dat je zelf verantwoordelijk wilt nemen voor jouw leven: je mag het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. 

 

Alles is verbonden

Het leven is één, één geheel (holos). Als mens zijn we met elkaar en met alles om ons heen verbonden. Het leven is van nature in flow. Jong aangeleerde manieren van denken en geconditoneerde overtuigingen maken dat we een soms een andere werkelijkheid ervaren. Zo kun je in je leven je afgescheiden voelen van deze flow en de behoefte voelen je weer te willen verbinden. 

Je wordt als potentie geboren. Gedurende je leven kun je vol-wassen worden door jezelf te volgen met aandacht en jezelf gaan waarderen voor wie je bent. Een geheel van een fysieke lichaam, emoties, gevoelens, gedachten, overtuigingen en sociale relaties. Door te willen kijken naar jezelf en te onderzoeken van wat er in je leeft en wat je nodig hebt, heb je de mogelijkheid jezelf te helen en je weer te verbinden met de natuurlijke stroom van het leven. 

Het leven biedt oneindig creatief potentieel, de mens is van nature een creatief wezen. Kijk om je heen en zie overal de wil tot leven te komen, uiting te geven. Om tot je oorsprong te komen heb je als mens de mogelijkheid om je weer te verbinden met je creatieve natuur en die weer te ont-dekken, te ont-wikkelen.

 

Inspiratiebronnen

Je eigen Waarheid vinden

"Waarheid heeft meditatieve ogen nodig. Als je geen meditatieve ogen hebt, dan bestaat het hele leven alleen uit saaie doodse feiten, die niets met elkaar te maken hebben, toevallig, betekenisloos, een warboel, een kans verschijnsel. Als je jouw waarheid ziet, valt alles op z'n plek, alles komt in harmonie samen.

Waarheid kan niet buiten gevonden worden. Geen leraar, geen geschrift kan die aan je geven. Zij is binnenin je en als je haar wilt bereiken, zoek dan je eigen gezelschap.

Het ego en de persoonlijkheid moet je laten vallen, dan voel je je individualiteit opkomen ... een gevoel van uniek zijn. Ja, je bent uniek. Ieder ander is ook uniek. In deze wereld bestaan alleen unieke mensen, dus vergelijking is gewoon dom, omdat jij alleen bent zoals jij. Er is niemand zoals jij, dus hoe kun je vergelijken?

Ieder die enig besef van zijn individualiteit heeft, leeft vanuit zijn eigen liefde en vanuit zijn eigen werk, zonder er ook maar enigszins mee bezig te zijn wat anderen hiervan vinden."  - Osho -

 

Men moet geduld hebben
met onopgeloste zaken in het hart
en proberen de vragen zelf te koesteren
als gesloten kamers
en als boeken
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
leef je misschien langzaam maar zeker,
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.
 

- Een anonieme schrijver geïnspireerd
door brieven van Rainer Rilke -

Ongestoorde ontwikkeling

Men moet de dingen
de eigen stille
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt.
Die door niets gedwongen of versneld
kan worden.

Alles in het leven is groeien
en vormt zich,
rijpt zoals de boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst
dat er straks geen zomer zal komen.

Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos,
stil en weids.