Holisme

Holisme is het makkelijkst uit te leggen in het licht van dualisme. In het dualisme is er sprake van goed en fout, in het holisme is er interesse in hoe het nu met je is. Vanuit interesse en benieuwd zijn naar jezelf, kun je gaan onderzoeken: wat heb ik nodig? Zo ga je van zoeken (buiten jezelf) naar onderzoeken (binnen jezelf). En van afhankelijkheid: 'Jij of iets moet mij gelukkig maken!', naar onafhankelijkheid: 'Wie of wat heb ik nodig om me fijn te voelen?'.

Dat je zelf verantwoordelijk wilt nemen voor jouw leven: je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. 

Hieronder wordt het holisme prachtig, helder uitgelegd door Korrie de Vet:

Alles is verbonden

Het leven is één. Wij zijn met elkaar en met alles om ons heen verbonden. Het leven is van nature prachtig en zorgeloos. Oude manieren van denken en hardnekkige geloofsovertuigingen maken dat we een andere werkelijkheid creëren en ervaren.

Het leven biedt oneindig creatief potentieel, de mens is van nature een creatief wezen. Kijk om je heen en zie overal de wil tot leven te komen, uiting te geven. Om tot haar oorsprong te komen heeft de mens als vanzelfsprekend in zichzelf de mogelijkheid om haar creatieve natuur weer te ont-dekken, te ont-wikkelen.