Openen & Ontvouwen

Visie

In een groep is het soms een kunst om je eigenheid te behouden. Wanneer er bewust ruimte wordt gemaakt voor onszelf en voor elkaar, kunnen we onszelf en elkaar meer zien. Zo kun je dingen van elkaar leren en van jezelf. Je bewust worden van je eigen waarde en die van anderen. 

Training

In een training werk ik vaak met een aantal eenvoudige afspraken. Als iemand aan het woord is luisteren de anderen. De afspraak is dat er in het begin van een training niet gereageerd wordt. Om zo tijd en ruimte te krijgen je eigen antwoord te formuleren, je eigen visie of ervaring. 

Wanneer je van elkaar hoort hoe je over iets denkt ontstaan vaak inzichten over de ander én over je zelf. Dat schept duidelijkheid over je eigen inbreng en die van een ander. En dat kan de samenwerking verhelderen en versterken. Bovendien brengt naar elkaar luisteren vaak een bepaalde rust.

 

Centraal in een training staat een onderwerp, het doel van de training. Vaak ondersteund door een visuele methode die je uitnodigt na te denken over hoe een onderwerp in jouw leven of werk geldt. 

Trainingen gaan over persoonlijke ontwikkeling in de context van je omgeving (privé of werk). Onderwerpen gaan over 'Bezieling in leven en werk', 'De Creatiespiraal' en 'Het Matje'. Thema’s kunnen ook meer werkgerelateerd zijn, zoals time-management en feedback geven. Visie-ontwikkeling doe ik ook voor (management-) teams.

Details

Een training is in overleg. Het doel, de duur, de locatie, of ik een co-trainer meeneem. Omdat ik graag een training ontwerp in afstemming met de opdrachtgever zijn kosten nooit eenduidig.
Het tarief begint v/a €100,- inc. BTW. 

 
 

Samenwerkingen

Naast mijn eigen opdrachten werk ik als co-trainer in het werk van Foreverybody van Korrie de Vet.

www.foreverybody.nl

Als zelfstandig trainer werk ik namens FC de Krachtpatsers op middelbare scholen door heel Nederland. 

www.fcdekrachtpatsers.nl

Fc De Krachtpatsers 3.png

Opdrachtgevers o.a.