Openen & Ontvouwen

Visie

In een groep is het soms een kunst om je eigenheid te behouden. Wanneer er bewust ruimte wordt gemaakt voor onszelf en voor elkaar, kunnen we onszelf en elkaar meer zien. En kunnen we zo ieder met onze eigen waarde, hele mooie dingen samen creëren.

Training

In een training kijken we hoe we ieder zo goed mogelijk tot zijn recht kunnen laten komen binnen het doel van de training. We nodigen elkaar uit je te openen. Wanneer iedereen zijn eigen waarde realiseert en inzet, ontvouwen uitkomsten groter dan de som der delen, die niet vooraf bedacht konden worden. 

Hoe

Ik zet heldere kaders neer, zodat er duidelijkheid ontstaat over wat we te doen hebben en waarin je ruimte voelt om te delen hoe jij kijkt naar het leven. Waar er aandacht is voor elkaar en waar je van elkaar kunt leren. 

 

Trainingen gaan over persoonlijke ontwikkeling in de context van je omgeving (privé of werk). Onderwerpen als 'Bezieling in leven en werk', 'De Creatiespiraal' en 'Het Matje'. En kunnen ook werkgericht zijn, zoals time-management en feedback geven. Visie-ontwikkeling doe ik ook voor (management-) teams.

Details

Een training is in overleg. Het doel, de duur, of ik een co-trainer meeneem. De kosten van een training zijn altijd in overleg, omdat ik graag een training ontwerp in afstemming met de opdrachtgever. 

Bannerfoto door True Feelings By Simone

Training Persoonlijk Leiderschap Vandebron met Karlijn Scheffers

Workshop 'Wat als geld geen rol speelt?' op Parksessies met Karlijn Scheffers