Openen & Ontvouwen

Visie

In een groep is het soms een kunst om je eigenheid te behouden. Wanneer er bewust ruimte wordt gemaakt voor onszelf en voor elkaar, kunnen we onszelf en elkaar meer zien. Zo kun je dingen van elkaar leren en van jezelf. Je bewust worden van je eigen waarde en die van anderen. 

Training

In een training werk ik vaak met een aantal eenvoudige afspraken. Als iemand aan het woord is luisteren de anderen. De afspraak is dat er in het begin van een training niet gereageerd wordt. Om zo tijd en ruimte te krijgen je eigen antwoord te formuleren, je eigen visie of ervaring. 

Centraal in een training staat een onderwerp, het doel van de training. Vaak een visuele methode die je uitnodigt na te denken over hoe dat in jouw leven of werk geldt. 

 

Wanneer je van elkaar hoort hoe je over iets denkt ontstaan vaak inzichten over de ander én over je zelf. Dat schept duidelijkheid over je eigen inbreng en die van een ander. En dat kan de samenwerking verduidelijken en versterken. 

Trainingen gaan over persoonlijke ontwikkeling in de context van je omgeving (privé of werk). Onderwerpen als 'Bezieling in leven en werk', 'De Creatiespiraal' en 'Het Matje'. Onderwerpen kunnen ook werkgerelateerd zijn, zoals time-management en feedback geven. Visie-ontwikkeling doe ik ook voor (management-) teams.

Details

Een training is in overleg. Het doel, de duur, of ik een co-trainer meeneem. De kosten van een training zijn altijd in overleg, omdat ik graag een training ontwerp in afstemming met de opdrachtgever. Het tarief is v/a €80,- ex BTW. 

Trainer

Naast mijn eigen opdrachten werk ik als co-trainer in het werk van Foreverybody van Korrie de Vet. En als zelfstandig trainer voor FC de Krachtpatsers op middelbare scholen. 

Training Persoonlijk Leiderschap Vandebron met Karlijn Scheffers